Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Η Service Civil International (SCI)

Η Service Civil International (SCI) ξεκίνησε ως ένα διεθνές κίνημα ειρήνης και αλληλεγγύης το 1920 ως απάντηση στην τραγωδία, την καταστροφή και τη βία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια ομάδα ακτιβιστών εργάσθηκε εθελοντικά για την ανοικοδόμηση ενός χωριού κοντά στο Βερντέν, στη Γαλλία, το σκηνικό μίας από τις πιο αιματηρές μάχες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Σκοπός των εθελοντών ήταν, εκτός από το να προσφέρουν πρακτική κοινωφελή εργασία, να δείξουν ότι οι άνθρωποι που στο παρελθόν ήταν «εχθροί» μπορούν να ζήσουν ειρηνικά και να εργασθούν από κοινού για έναν κοινό στόχο, παρά τις διαφορές των σχετικά με την εθνικότητα, τη θρησκεία ή την τάξη. Στο πρώτο αυτό workcamp της SCI συμμετείχαν μεταξύ άλλων Γάλλοι, Άγγλοι και Γερμανοί, γεγονός αδιανόητο για την εποχή.

Η SCI σήμερα είναι μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση που εργάζεται για την προώθηση της ειρήνης και της κατανόησης μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται κατά κύριο λόγο σε διεθνή προγράμματα εθελοντικής υπηρεσίας διάρκειας 2 - 3 εβδομάδων που συμμετέχουν εθελοντές από όλο τον κόσμο. Τα θέματά τους αφορούν προγράμματα που ασχολούνται με τον κοινωνικό αποκλεισμό, την οικολογία, τις τέχνες, τον πολιτισμό, τα άτομα με αναπηρία κ.α.

Διεθνώς, η SCI έχει συμβουλευτικό καθεστώς με την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Διεθνή Εθελοντική Εργασία (CCIVS) και το Φόρουμ Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ βραβεύθηκε το 1987 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με το Βραβείο «Αγγελιοφόρος της Ειρήνης». Σήμερα η SCI έχει 46 ‘κλάδους’ και ‘ομάδες’ στην Ασία, την Αυστραλία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και περίπου 10.000 ενεργά μέλη και εθελοντές. Συνεργάζεται επίσης με πολυάριθμους οργανισμούς-εταίρους από χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.

Η Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Η πρώτη δράση εθελοντών της SCI στην Ελλάδα καταγράφηκε το 1944, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Βρετανικός κλάδος οργάνωσε την αποστολή 23 εθελοντών σε διάφορα μέρη της Ελλάδας οι οποίοι ασχολήθηκαν με την περίθαλψη παιδιών.

Μέχρι το 1962 ξένοι κλάδοι της SCI (κυρίως ο Ελβετικός) οργάνωναν διάφορες εθελοντικές δράσεις στην Ελλάδα, χωρίς όμως τη συμμετοχή Ελλήνων εθελοντών. Εθελοντές της SCI δούλεψαν μετά το σεισμό του 1954 στην Κεφαλλονιά και σε διάφορα χωριά της Ηπείρου από το 1958-1961 με κύρια δραστηριότητα έργα υδροδότησης.

Το 1962 συστήθηκε Ελληνική Ομάδα της SCI για πρώτη φορά με την επωνυμία «Διεθνείς Εθελοντικές Υπηρεσίες» (Δ.Ε.Υ.). Ο σύλλογος αυτός οργάνωσε αυτόνομα περίπου 15 προγράμματα διεθνούς εθελοντικής εργασίας, σε συνεργασία με την SCI, τα έτη 1962-1964 χρονιά κατά την οποία διαλύθηκε υπό την πίεση του κλίματος της εποχής και αφού το αρχείο του κατασχέθηκε από τις Υπηρεσίες Ασφαλείας.

Μέχρι το 1983 δεν υπάρχει δραστηριότητα της SCI στην Ελλάδα. Εκείνη τη χρονιά ο Γερμανικός κλάδος οργανώνει ένα πρόγραμμα μνήμης στα μαρτυρικά Καλάβρυτα με θέμα την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν και Έλληνες, οι οποίοι και αποτελούν τον πυρήνα της «Κίνησης Εθελοντών για τη Διεθνή Ειρήνη και την Κοινωνική Αλληλεγγύη – SCI Ελλάς», η οποία ιδρύθηκε το 1987 ως κλάδος της SCI στην Ελλάδα και απέκτησε καθεστώς ισότιμου κλάδου το 1992. Μετονομάσθηκε δε σε «Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς» το 2004.Από το 1987 ως σήμερα η SCI Ελλάς λειτουργεί αδιάλειπτα προωθώντας την άτυπη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την ειρήνη, διοργανώνει προγράμματα διεθνούς εθελοντικής εργασίας μικρής (workcamps) ή μεγάλης διάρκειας (long term volunteering), και βοηθά στην αποστολή εθελοντών από την Ελλάδα σε αντίστοιχα προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Η SCI εμπνέεται πάντα από το όραμα των ιδρυτών της: έναν ειρηνικό κόσμο, με κοινωνική δικαιοσύνη και βιώσιμη ανάπτυξη, σε περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού χωρίς κανένα λόγο προσφυγής σε οποιαδήποτε μορφή βίας για τη διαχείριση των διαφορών.

        © 2012, SCI Hellas - All Rights Reserved.