Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Το όραμα και η αποστολή της SCI.

Tο όραμά μας είναι ένας κόσμος της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης, όπου όλοι οι άνθρωποι ζουν μαζί με τον αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή βίας για να λύσουν τις συγκρούσεις. Η αποστολή μας είναι να προωθήσουμε την ειρήνη και τη διαπολιτισμική κατανόηση μέσω διεθνών εθελοντικών προγραμμάτων.

Οι αρχές της SCI

  • Eθελοντισμός - από την άποψη της δράσης από την ατομική πρωτοβουλία, χωρίς επιδίωξη της υλικής ανταμοιβής και προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών, ως μέθοδος και δήλωση για την κοινωνική αλλαγή. Ποτέ δεν υποκαθιστά αυτή η δράση πληρωμένη εργασία ούτε συμβάλει στο σπάσιμο απεργιών. 
  • Πολιτική της μη βίας - ως αρχή και μέθοδος.
  • Τα ανθρώπινα δικαιώματα – σεβασμός των ατόμων όπως δηλώνεται στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  • Αλληλεγγύη - διεθνής αλληλεγγύη για έναν δικαιότερο κόσμο και αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα.
  • Σεβασμός του περιβάλλοντος – και του οικοσυστήματος του οποίου είμαστε ένα μέρος και από το οποίο είμαστε εξαρτώμενοι.
  • Ενσωμάτωση - να είναι ανοικτή και να συμπεριλαμβάνει όλα τα άτομα που μοιράζονται τους στόχους και τους σκοπούς του Κινήματος, αδιαφορώντας για το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, την κοινωνική θέση ή τις πολιτικές απόψεις και οποιουσδήποτε άλλους πιθανούς λόγους για διακρίσεις.
  • Ενδυνάμωση - ενδυναμώνει τους ανθρώπους για να κατανοήσουν και να ενεργήσουν για το μετασχηματισμό των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών δομών που έχουν επιπτώσεις στις ζωές τους σε όλα τα επίπεδα.
  • Συνεργασία - με τις τοπικές κοινότητες καθώς επίσης και άλλους τοπικές, εθνικές και διεθνείς οργανώσεις για την ενίσχυση και ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων.

Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σε θέση μαζί με τον αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή βίας να λύσουν τις συγκρούσεις. Οργανώνουμε τα διεθνή εθελοντικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο επειδή ξέρουμε ότι η ειρήνη μπορεί να χτιστεί μόνο εάν οι άνθρωποι με διαφορετικά υπόβαθρα και πολιτισμούς μάθουν να συνεργάζονται και να εργάζονται από κοινού.                          

        © 2012, SCI Hellas - All Rights Reserved.