Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Η SCI Hellas προτείνει διαφορετικούς τύπους δράσεων. Σ’αυτό το μέρος της ιστοσελίδας μας, μαζεύουμε περιγραφές και δημιοσιεύσεις από τα προγράμματά μας , καθώς και χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία. Αφιερώστε λίγο χρόνο για την περιήγησή σας. Τα περισσότερα κείμενα είναι γραμμένα στα αγγλικά και κάποια στα ελληνικά. 

Στο μέρος αυτό της ιστοσελίδας μας τα περισσότερα κείμενα είναι γραμμένα στα αγγλικά γιατί είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς Ελλήνων και ξένων εθελοντών οι οποίοι συμμετέχουν στα προγράμματά μας. Προσπαθούμε να έχουμε κάποιες αναφορές στα ελληνικά ώστε όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να ενημερώνονται για τις δράσεις μας και τα αποτελέσματά τους.

        © 2019, SCI Hellas - All Rights Reserved.