Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία

SCI Hellas

Στην αρχή οι εθελοντές ενημερώνονται για τους στόχους και τις δραστηριότητες της SCI-Ελλάς, καθώς και για τη ζωή στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της χειμωνιάτικης - εαρινής περιόδου είναι υπεύθυνοι, μαζί με άλλους εθελοντές, να έρθουν σε επαφή με τοπικές οργανώσεις που εργάζονται με τους νέους με λιγότερες κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες, με στόχο τη δημιουργία μιας ομάδας νέων ανθρώπων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε workcamps και σε ανταλλαγές νέων. Προωθούν τις δραστηριότητες, τα προγράμματα και τις ιδέες της SCI με διαφορετικούς τρόπους - ανάλογα με την πρωτοβουλία των εθελοντών.

Στα τέλη της άνοιξης οι εθελοντές συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία των θερινών workcamps. Αυτό περιλαμβάνει: συμμετοχή στις συναντήσεις προετοιμασίας, συμμετοχή στην κατάρτιση των συντονιστών των workcamps, τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα workcamps της SCI-Ελλάς, τη διαχείριση της επαφής με τους μελλοντικούς συμμετέχοντες, την οργάνωση του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων των workcamps (μαζί με τους ντόπιους εθελοντές) και τη διαχείριση, μαζί με τους τοπικούς συνεργάτες, των workcamps.

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο οι εθελοντές συμμετέχουν σε workcamps που διοργανώνονται από την SCI-Ελλάς στην Ελλάδα. Είναι συντονιστές των workcamps μαζί με άλλους έμπειρους εθελοντές. Με τη συμμετοχή στα workcamps, οι εθελοντές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη δυναμική της ομάδας και τις μεθόδους της μη τυπικής εκπαίδευσης, επίσης σχετικά με την επίλυση συγκρούσεων και τα πολυπολιτισμικά πλαίσια. Ενδεχομένως οι εθελοντές μπορούν να συμμετέχουν επίσης στη διοργάνωση ανταλλαγών ή /και σεμινάρια και εκπαιδεύσεις.

Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου οι εθελοντές πραγματοποιούν την αξιολόγηση των workcamps στην Ελλάδα και προετοιμάζουν τις τελικές αναφορές με την υποστήριξη και την επίβλεψη των μελών της SCI-Ελλάς. Διαχειρίζονται τις τοπικές συναντήσεις αξιολόγησης με τους Έλληνες συμμετέχοντες που πήγαν στο εξωτερικό. Συμμετέχουν επίσης σε ανοικτές δημόσιες δραστηριότητες για την προώθηση του εθελοντισμού και των ευκαιριών που οι νέοι έχουν να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες στα πλαίσια του Erasmus+

Έχουν επίσης την ευκαιρία, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τη δική τους δραστηριότητα ή πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ικανότητές τους και τις ανάγκες μάθησης, στο πλαίσιο των στόχων και των ενδιαφερόντων της SCI-Ελλάς. Λαμβάνουν υποστήριξη και εποπτεία για την ανάπτυξη αυτών των καθηκόντων. Υπάρχει η δυνατότητα να εργαστούν επίσης για την δημιουργία νέων υλικών ή τη βελτίωση των παλαιών που SCI-Ελλάς έχει αναπτύξει στον τομέα της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Γενικά προσπαθούμε να διαχωρίσουμε τα καθήκοντα των εθελοντών ΕΕΥ στις παρακάτω κατηγορίες ώστε κάθε εθελοντής που θα φιλοξενήσουμε να είναι περισσότερο επικεντρωμένος (κατά τη φάση Α και Γ) σε μία ή δύο από τις ακόλουθες εργασίες:

 • δημόσιες σχέσεις και προβολή (newsletter, ιστοσελίδα, facebook, twitter, youtube, αφίσες, φυλλάδια, ...)
 • διαχείριση workcamps (τοποθέτηση εισερχόμενων και εξερχόμενων + προβολή)
 • τοπικές δραστηριότητες (φέρνοντας ιδέες και οργανώνοντας μικρές τοπικές εκδηλώσεις + προβολή -. π.χ. world cafe)
 • εκπαιδευτικές δραστηριότητες (φέρνοντας ιδέες και μικρές εκπαιδευτικές συνεδρίες σε σχολεία, με τα παιδιά ή τους μετανάστες, τη χρήση των παιχνιδιών, κ.λπ.)
Φωτογραφίες


Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων (ΕΦΠ) είναι ένα δίκτυο προσφύγων, αιτούντων άσυλο, των νομικών τους προσώπων και Ελλήνων πολιτών. Λειτουργεί ανεπίσημα από την άνοιξη του 2010, και από το 2012 ως νομικό πρόσωπο αναγνωρισμένο από το ελληνικό δίκαιο. Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ως μέλη άτομα που προέρχονται από το Αφγανιστάν, το Σουδάν, το Ιράκ (Κουρδιστάν), τη Σομαλία, το Ιράν, την Κένυα και την Ελλάδα.

Στόχος του ΕΦΠ είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο ατόμων φυσικών και νομικών σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι αναπτύσσουν υποστηρικτικές δραστηριότητες για τα άτομα που προστατεύονται από τη Σύμβαση της Γενεύης (πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, ανιθαγενείς).

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων στοχεύει να είναι ένα δίκτυο ενώσεων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που ζουν στην Ελλάδα και κάνουν ό, τι είναι δυνατόν για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης της ομάδας-στόχου τους. Αναπτύσσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και φόρα, δημιουργεί έντυπη και ηλεκτρονική πληροφόρηση. Ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας με ανθρώπους εκτός της ομάδας στόχου που με το δικό τους τρόπο θα είναι σε θέση να προωθήσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εξάλειψη της ξενοφοβίας και την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής όλων των κατοίκων. Όλες αυτές οι δράσεις βασίζονται κυρίως στην εθελοντική συμμετοχή και ανιδιοτέλια.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΦΠ μπορεί να βρεθεί εδώ: http://www.refugees.gr/

Καθήκοντα εθελοντή:

Οι εθελοντές συνεργάζονται με τα μέλη, τους εθελοντές και τους εργαζόμενους του ΕΦΠ για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της οργάνωσης και πιο συγκεκριμένα θα χωρίσουν το χρόνο τους στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Δημιουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας και κοινωνικά μέσα δικτύωσης της οργάνωσης: οι εθελοντές θα πρέπει να ασχολούνται με την ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης στο διαδίκτυο του ΕΦΠ (ιστοσελίδα, facebook, twitter και λογαριασμοί YouTube και σελίδες).
 • Δημιουργία και αποστολή 15νθημερου ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου στο οποίο θα δημοσιεύονται ειδήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΦΠ και των μελών του, καθώς και ειδήσεις σχετικά με την πολιτική για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στην Ελλάδα και την ΕΕ
 • Σχέσεις με άλλα νομικά πρόσωπα για να διερευνήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας
 • Ανοικτές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες.
 • Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης
 • Προώθηση της ιδέας της διεθνούς εθελοντισμού, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα «Erasmus+» σε νέα μέλη και υποστηρικτές του ΕΦΠ δίνοντας προτεραιότητα στις γυναίκες καθώς και σχεδιασμός και υλοποίηση ατομικών σχεδίων
Φωτογραφίες


Συνεντεύξεις εθελοντών (στα αγγλικά)

ΣΘΙΕ (Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας)

Ο ΣΘΙΕ είναι μια μη κυβερνητική , μη κερδοσκοπική οργάνωση που προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους αποκατάστασης. Επικεντρώνεται στην υγεία και στην βελτίωση της ποιότητα ζωής των ατόμων με φυσική, νοητική ή συναισθηματική αναπηρία. Ιδρύθηκε το 1992 και διοικείται από ένα 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχουν 7 άτομα που απασχολούνται και περίπου 40 εθελοντές. 140 θεραπείες λαμβάνουν χώρα κάθε εβδομάδα και διαθέτει 11 άλογα. Φιλοξενείται σε μια περιοχή στην οδό Κατεχάκη μισθωμένη από το Υπουργείο Άμυνας με συμβολικό ενοίκιο. Έχει μόνιμη συνεργασία με το Χατζηκυριάκειο, την ΕΛΕΠΑΠ, το Γυμνάσιο Ηλιούπολης και Ξενώνες όπου φιλοξενούνται άτομα με ψυχικές διαταραχές, όπως η "Θέτις". Είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Θεραπευτικής Ιππασίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΘΙΕ στην ιστοσελίδα: http://www.trag.gr/

Το έργο της Θεραπευτικής Ιππασίας πραγματοποιείται στο Σύνδεσμο Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας που βρίσκεται στην Αθήνα, κοντά στο σταθμό του μετρό Κατεχάκη και το μητροπολιτικό πάρκο στο Γουδί. Η υποδομή του συλλόγου περιλαμβάνει στάβλους για τα άλογα, γήπεδο εκπαίδευσης, δωμάτιο για εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, μεγάλη αυλή, το γραφείο διοίκησης και μια αίθουσα αναμονής που χρησιμοποιείται από τους εθελοντές ως αίθουσα ανάπαυσης μεταξύ των θεραπευτικών συνεδριών.

Η θεραπευτική ιππασία είναι ένα εναλλακτικό πρόγραμμα αποκατάστασης, όπου το άλογο είναι το θεραπευτικό μέσο: βελτιώνει τη συνολική υγεία και την ποιότητα ζωής των ατόμων με φυσική, νοητική ή συναισθηματικές διαταραχές ή αναπηρίες. Το άλογο γίνεται προέκταση του σώματός τους: τους βοηθά να ζήσουν νέες εμπειρίες και να ανακαλύψουν πρωτοφανή συναισθήματα: την απόλαυση μιας ανάβασης ή τη συγκίνηση του μια βόλτας στην εξοχή, ή, κυρίως, αυτή την πολύτιμη αίσθηση της κίνησης και της προσωπικής ανεξαρτησίας. Το περπάτημα ενός αλόγου είναι παρόμοιο με το ανθρώπινο βάδισμα: Ως εκ τούτου, μεταδίδει στο σώμα του αναβάτη την ίδια κίνηση που παράγουν τα πόδια σε άτομα χωρίς αναπηρία. Με τον τρόπο αυτό, οι μύες του κορμού των ατόμων με κινητικά προβλήματα ενισχύονται σημαντικά: την ίδια στιγμή, το κάθισμα σε αυτή τη συγκεκριμένη κάθετη στάση προάγει την καλή αναπνοή. Η θεραπευτική ιππασία είναι μια μοναδική εμπειρία για τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι ποτέ δεν πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ιππεύσουν: διαφέρει από τις παραδοσιακές θεραπείες σε γυμναστήρια, τη φυσικοθεραπεία, καθώς και την υδροθεραπεία. Όλα τα παραπάνω παρέχονται από το ΣΘΙΕ σε παιδιά και εφήβους που προέρχονται κυρίως από τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και λόγω του εθελοντικού χαρακτήρα του συλλόγου ωφελούνται από την παροχή μιας ακριβής θεραπείας πληρώνοντας πολύ λιγότερο. Στο ΣΘΙΕ υπάρχουν πολλοί τοπικοί εθελοντές οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τους οποίους οι εθελοντές ΕΕΥ είναι σε επαφή και τις περισσότερες φορές γίνονται φίλοι. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο και για τους δύο επειδή ανταλλάσσουν τρόπους ζωής και συνήθειες και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο.

Εργασίες για τον εθελοντή

Οι εθελοντές εργάζονται υποστηρικτικά προς τους εργαζόμενους του Κέντρου και συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θεραπευτική διαδικασία και τη φροντίδα των αλόγων. Δηλαδή περιποίηση του αλόγου, προετοιμασία των αλόγων για ιππασία και θεραπευτικά μαθήματα, πότισμα των αλόγων, βοήθεια των θεραπευτών-εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με τα άτομα με ειδικές ανάγκες (οδήγηση της αλόγου, περπάτημα στο πλάι του αλόγου, κλπ), και τον καθημερινό καθαρισμό του χώρου του Κέντρου Ιππασίας.

Οι εθελοντές απασχολούνται στο κέντρο πέντε ημέρες την εβδομάδα έξι ώρες την ημέρα κατά μέσο όρο που διαιρείται σε πρωί και απόγευμα. Οι εθελοντές εκπαιδεύονται ως Βοηθοί, έτσι ώστε να έχουν τους δικούς τους ξεχωριστούς ανθρώπους να βοηθήσουν κατά την οδήγηση του αλόγου. Εκπαιδεύονται για το πώς να αντιδρούν προς τα άλογα, ποιες είναι οι ανάγκες των αλόγων, πώς να τα φροντίζουν. Επιπλέον, μαθαίνουν πώς να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες που επισκέπτονται το κέντρο, κάποιες πιο συγκεκριμένες ενδείξεις για κάθε διαφορετικό θέμα που η θεραπευτική ιππασία μπορεί να προσφέρει ανακούφιση. Μπορούν επίσης να οργανώσουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τα παιδιά που βρίσκονται σε αναμονή για το μάθημα τους, και να δημιουργήσουν διαφημιστικό υλικό / διοργανώσουν εκδηλώσεις προβολής για το κέντρο. Τα ειδικά καθήκοντα, που οι εθελοντές θα συμμετάσχουν θα εξαρτηθεί από τα δικά τους ενδιαφέροντα και δεξιότητες. Φυσικά οι εθελοντές είναι όλη την ώρα, υπό την εποπτεία του προπονητή ή του θεραπευτή-εκπαιδευτή.

Το καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 • Προετοιμασία των αλόγων για τις θεραπευτικές συνεδρίες
 • Προετοιμασία των αλόγων για το στάβλο
 • Τάισμα και πότισμα των αλόγων
 • Οδήγηση των αλόγων
 • Πλαϊνή συνοδεία κατά τη διάρκεια της συνεδρίας
 • Οργάνωση του υλικού ιππασίας πριν και μετά τις συνεδρίες
 • Καθαρισμός του χώρου του κέντρου

Τα παραπάνω είναι η καθημερινή εργασία. Οι εθελοντές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν άλλες δραστηριότητες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και/ή τις ευκαιρίες που έχουν, όπως:

 • Απασχόληση των παιδιών, κατά τις ώρες της αναμονής για τη σύνοδο
 • Συμμετοχή στην οργάνωση των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο ΣΘΙΕ σε μόνιμη βάση, όπως παζάρια, παραστάσεις, παιχνίδια, πάρτυ των εθελοντών
 • Προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού στην κοινότητα από την οποία δεκάδες εθελοντές προκύπτουν κάθε χρόνο.
Φωτογραφίες


        © 2012, SCI Hellas - All Rights Reserved.