Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Σε όλη τη διάρκεια του έτους, η SCI Hellas διοργανώνει ανταλλαγές νέων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος σε ανταλλαγές νέων στην Ελλάδα που οργανώνονται και συντονίζονται από την SCI Hellas ή στο εξωτερικό που διοργανώνονται από άλλους κλάδους της SCI ή τους συνεργάτες μας. Οι ανταλλαγές νέων διαρκούν συνήθως 10-14 ημέρες και ο στόχος είναι να μάθουν οι συμμετέχοντες για άλλους πολιτισμούς και διάφορα θέματα.

Αναφορές (στα Αγγλικά)

        © 2019, SCI Hellas - All Rights Reserved.