Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Η SCI Hellas διοργανώνει τοπικές δράσεις οι οποίες σκοπό έχουν να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως είναι η Ειρήνη, η Αλληλεγγυή, η Κοινωνική Συμμετοχή, η Πολυπολιτισμικότητα, η Καταπολέμηση του Ρατσισμού, η Ισότητα κ.α. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, ποικίλουν ανάλογα με το πρόγραμμα, αλλά κατά κύριο λόγο βασίζονται στη μη τυπική εκπαίδευση, δίνοντας το χώρο στη δημιουργικότητα και την ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Αυτές οι τοπικές δράσεις αποτελούν επίσης μια πολύ καλή ευκαιρία για τους/τις εθελοντές/τριες που έχουν ήδη συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα στο εξωτερικό (EVS, workcamps, youth exchanges), να παραμείνουν δραστήριοι/ες και να συμβάλλουν με τις ιδέες τους στην ανάπτυξη των τοπικών μας δράσεων. Όποιος/α άλλος/η επίσης ενδιαφέρεται μπορεί να συμμετέχει και να συμβάλλει στις δράσεις αυτές, ή να προτείνει κάποια νέα δράση.  

Μέχρι στιγμής, οργανώνουμε τις εξής δράσεις: 


        © 2019, SCI Hellas - All Rights Reserved.