Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Ο εθελοντισμός κερδίζει καθημερινά όλο και μεγαλύτερο έδαφος στην ζωή μας και όλο και περισσότεροι καλούμαστε να αυτενεργήσουμε, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να υλοποιήσουμε δράσεις ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης τόσο τις δικές μας όσο και των γύρω μας. Οι δράσεις αυτές πολλές φορές μένουν είτε σαν σχέδια στο μυαλό μας, είτε ημιτελείς λόγω έλλειψης υλικών και/ή ανθρώπινων πόρων, αποτυγχάνουν συχνά λόγω έλλειψης σωστού σχεδιασμού με αποτέλεσμα να μην αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η απόκτηση γνώσης και εμπειρίας ώστε να μειώσουμε τις παραπάνω πιθανότητες είναι δυνατή μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα με ανάλογη θεματολογία τα οποία συνδυάζονται και με πρακτική άσκηση. 

Το 2016 η Κίνηση Εθελοντών Service Civil International-Ελλάς (SCI-Hellas) αποφάσισε να ανοίξει τον κύκλο σεμιναρίων που οργανώνει σε όλους όσους ενδιαφέρονται. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή του κάθε σεμιναρίου. Απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο και δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία ή γνώση του αντικειμένου. Οι εκπαιδευτές είναι πολλά χρόνια οι ίδιοι εθελοντές και διοργανωτές δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης, έχουν δε παρακολουθήσει αντίστοιχα διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα. 

  • Η διάρκεια είναι 15 ώρες ανά θεματική. Ο αριθμός των συμμετεχόντων κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 άτομα ανά θεματική. 
  • Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώστε την αίτηση.
  • Για περισσότερες πληροφορίες, γράψτε στο inclusion@sci.gr. 


Εθελοντισμός

Στο σεμινάριο αυτό το κεντρικό ερώτημα που θα τεθεί είναι «τι είναι ο εθελοντισμός». Θα αναλυθούν παρόμοιες έννοιες (φιλανθρωπία, δωρεάν εργασία κ.λπ), θα παρουσιαστεί η εξέλιξη του εθελοντισμού παγκοσμίως και στην Ελλάδα, το νομικό του πλαίσιο, οι κυριότεροι φορείς διάδοσης, προβολής και τα χρηματοδοτικά εργαλεία υλοποίησης εθελοντικών προγραμμάτων. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εθελοντών και των φορέων φιλοξενίας των, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου εθελοντικού προγράμματος. Θα γίνει αναφορά στη μεθοδολογία της μη τυπικής μάθησης, ποια είναι η σύνδεση με την τυπική και την άτυπη εκπαίδευση, τα υπέρ και τα κατά. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα καλών πρακτικών. 

Διαχείριση προγραμμάτων

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στο πως μια ιδέα φτάνει στην υλοποίηση. Ποια είναι τα απαραίτητα βήματα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός προγράμματος και πως μπορούν να βρεθούν το ανθρώπινο δυναμικό και οι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση τους. Θα γίνει εκτενής παρουσίαση στις ευκαιρίες χρηματοδότησης και στον τρόπο αναζήτησής.

Διαχείριση Συγκρούσεων

Για να γίνει διαχείριση συγκρούσεων με μη βίαιο τρόπο είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ορισμένων δεξιοτήτων και ο προβληματισμός σχετικά με ζητήματα όπως τι γεννά τη σύγκρουση, τι είναι βία κ.α.. Σε αυτό το σεμινάριο θα ερευνηθούν η έννοια της «σύγκρουσης», οι στάσεις μας απέναντι στη σύγκρουση, τι είναι «βία», πώς διαχειριζόμαστε τις επικοινωνιακές μας δεξιότητες, τα βήματα προς μία διαχείριση συγκρούσεων και ο ρόλος του μεσολαβητή στη διαχείριση των συγκρούσεων. 


Mentoring 

Η διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ξένων εθελοντών μακράς διάρκειας αποτελεί σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας των προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας μακράς διάρκειας είτε αυτά χρηματοδοτούνται από το «Erasmus+» είτε από τις οργανώσεις φιλοξενίας. Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και πως αυτές αντιμετωπίζονται αποτελούν αντικείμενο αυτού του.

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στα προγράμματα εθελοντικής εργασίας αλλά και στην καθημερινή μας ζωή καλούμαστε να συνυπάρξουμε και να συνεργαστούμε με ανθρώπους με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, με διαφορετικές καθημερινές συνήθειες. Για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τη συνεργασία τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και επίπεδο υλοποίησης του προγράμματος είναι σημαντικό να κατανοούμε και να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα. 

Συντονισμός Εθελοντικών Προγραμμάτων 

Σε αυτό το σεμινάριο θα τεθούν τα περισσότερο θεωρητικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο συντονιστής ενός εθελοντικού προγράμματος. Τι είναι πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας, τι είναι «αρχηγός» και τι «συντονιστής», ενδυνάμωση ομάδας, επικοινωνιακές δεξιότητες, διαχείριση συγκρούσεων, παιχνίδια. 

Παιχνίδια ενδυνάμωσης ομάδας

Τα βιωματικά παιχνίδα και τα παιχνίδια ρόλων είναι αυτά που βοηθούν αποτελεσματικά στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, κατανόησης και αλληλεγγύης σε μια ομάδα. Βοηθούν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ευκολότερα τις μεταξύ τους σχέσεις, να γνωριστούν καλύτερα και να αποφύγουν συγκρούσεις και παρεξηγήσεις.

Λίγα λόγια για τους βασικούς εκπαιδευτές των σεμιναρίων

Η Γιώτα Αρβανίτη γνώρισε την SCI-Hellas για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1988 συμμετέχοντας σε ένα workcampστην Τσεχοσλοβακία τότε, Τσεχία σήμερα. Η εμπειρία ήταν καταλυτική. Γυρίζοντας πίσω αποφάσισε πως ο οργάνωση αυτή της ταιριάζει και έγινε ενεργό μέλος. Συμμετείχε σε διεθνείς ομάδες εργασίας (σχέσεις Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης, σχέσεις με τις Μεσογειακές χώρες, υποστήριξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες για την συμμετοχή τους σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγών νέων κ.α.). Από το 2006 είναι υπεύθυνη υλοποίησης των προγραμμάτων. Έχει αποκτήσει εξειδίκευση στην εκπαίδευση συντονιστών διεθνών εθελοντικών προγραμμάτων, στη διαχείριση συγκρούσεων και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Compass). 

Ο Αντώνης Σηφάκης είναι εθελοντής στην Κίνηση Εθελοντών SCI-Hellas από το 1990. Για 7 χρόνια (1999-2006) ήταν υπεύθυνος εθελοντών μακράς διάρκειας. Κάθε καλοκαίρι συμμετέχει σε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας στην Ελλάδα σαν συντονιστής και βοηθά την ομάδα του γραφείου στην επιλογή των εθελοντών οι οποίοι θα φιλοξενηθούν. Σαν εκπαιδευτής έχει αποκτήσει εξειδίκευση στην εκπαίδευση συντονιστών workcamps (μικρής διάρκειας εθελοντικές δράσεις) και στην εκπαίδευση για τη διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων. 

Η Martina Kratka είναι από την Τσεχία. Η πρώτη επαφή της με τον εθελοντισμό έγινε το 2010 συμμετέχοντας σε ένα workcamp στην Φινλανδία. Ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία γι αυτήν και την ώθησε να παρακολουθήσει επιπλέον σχετικά σεμινάρια και να συμμετέχει σε διεθνή εθελοντικά προγράμματα. Στην SCI-Hellas είναι από το 2012.Έχει εμπειρία με διοργάνωση εκδηλώσεων και με την προετοιμασία και το συντονισμό των διεθνών εθελοντών. Στο κομάτι της εκπαίδευσης κάνει σεμινάρια προετιμασίας ΕΕΥ εθελοντών, διαπολιτισμικότητας και προγράματα μη-τυπικής μάθησης στα σχολέια.

        © 2019, SCI Hellas - All Rights Reserved.