Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Προγράμματα μακράς διαρκείας (LTV)

Η συμμετοχή στο δίκτυο της SCI σας δίνει την ευκαιρία να βρείτε πολλές ευκαιρίες με τα Προγράμματα Διεθνούς Εθελοντικής Εργασίας Μεγάλης Διάρκειας σε όλο τον κόσμο.

Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή για τα τρέχοντα Προγράμματα Διεθνούς Εθελοντικής Εργασίας Μεγάλης Διάρκειας εδώ (στα Αγγλικά).

        © 2012, SCI Hellas - All Rights Reserved.