Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Η SCI υποστηρίζεται κυριώς από εθελοντές. Η συνεισφορά των εθελοντών έχει μεγάλη αξία και γι 'αυτό η SCI διοργανώνει πολλές εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και συναντήσεις όπου οι συμμετέχοντες μαθαίνουν σημαντικές δεξιοτήτες και μοιράζονται τις εμπειρίες που σχετίζονται με την υλοποίηση των σχεδίων εθελοντισμού. Για τα επερχόμενα σεμινάρια, τις εκπαιδεύσεις και τις άλλες διεθνείς ή τοπικές εκδηλώσεις, δείτε την αρχική μας σελίδα ή τη σελίδα μας στο Facebook - SCI Hellas ή εγγραφείτε στο newsletter μας.

Αναφορές (στα Αγγλικά)

        © 2019, SCI Hellas - All Rights Reserved.