Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Το πρόγραμμα Erasmus + προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να κάνουν τη διαφορά μέσω πολλών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και μέσω της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.

Τι είναι η ΕΕΥ

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα Erasmus +, δίνει τη δυνατότητα στους νέους να εκφράσουν την προσωπική τους δέσμευση μέσω της εθελοντικής εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μια ξένη χώρα εντός ή εκτός της ΕΕ.

Η ΕΕΥ έχει ως στόχο να αναπτύξει την αλληλεγγύη, την αμοιβαία κατανόηση και την ανοχή μεταξύ των νέων, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Οι μαθησιακές εμπειρίες των εθελοντών αναγνωρίζονται επισήμως μέσω του Youthpass. Οι εθελοντές λαμβάνουν δωρεάν σίτιση και στέγαση, ασφαλιστική κάλυψη και επιδότηση για τη διάρκεια του προγράμματος (σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί συνεισφορά στα έξοδα του ταξιδίου).

Οι εθελοντές ΕΕΥ που εργάζονται για περισσότερο από δύο μήνες στο εξωτερικό μπορούν να πάρουν πρόσθετη στήριξη για να μάθουν, και να ελέγξουν την πρόοδό τους στη γλώσσα που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της εθελοντικής τους προσφοράς.

Τι υποστηρίζει

Ένα επιτυχημένο σχέδιο ΕΕΥ απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ τουλάχιστον τριών βασικών παραγόντων:

 • Της οργάνωσης αποστολής
 • Της οργάνωσης υποδοχής
 • Του εθελοντή.

Μία από τις οργανώσεις που συμμετέχουν παίζει το ρόλο του συντονιστή και υποβάλλει αίτηση για επιχορήγηση από την ΕΕ εξ ονόματος της εταιρικής σχέσης.

Οι οργανισμοί έχουν μια σειρά από ρόλους:

 • Εντοπίζουν ευκαιρίες εθελοντισμού;
 • Αναπτύσσουν έργα που ωφελούν την τοπική κοινότητα;
 • Προσλαμβάνουν και να προετοιμάζουν τους εθελοντές, τους φιλοξενούν, και εξασφαλίζουν τη συνέχεια μετά το πρόγραμμα.

Οι βασικές αξίες και τα πρότυπα ποιότητας της ΕΕΥ τίθενται στο Χάρτη της ΕΕΥ. Για τη διατήρηση αυτών των προτύπων, οι οργανώσεις που ενδιαφέρονται να στείλουν ή να υποδεχθούν εθελοντές ΕΕΥ ή να συντονίσουν ένα πρόγραμμα της ΕΕΥ, πρέπει πρώτα να διαπιστευθούν. Για να το κάνουν αυτό, οι οργανώσεις θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν αίτηση για διαπίστευση (δεν είναι το ίδιο όπως η αίτηση χρηματοδότησης). Εάν εγκριθεί η αίτησή τους, μπορούν να λάβουν μέρος στις αιτήσεις για προγράμματα ΕΕΥ. Η διαπίστευση μπορεί να ανακληθεί αμέσως σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον Χάρτη. Οι οργανισμοί που έχουν διαπιστευθεί για να λάβουν μέρος στην ΕΕΥ μπορεί να αναζητηθούν στη βάση δεδομένων της ΕΕΥ.

Ποιος μπορεί να λάβει μέρος;

Οι νέοι ηλικίας 17-30 ετών με ενδιαφέρον για τον εθελοντισμό, την εκμάθηση νέων πραγμάτων, τη γνωριμία με νέους πολιτισμούς και που είναι πρόθυμοι να περάσουν μερικούς μήνες στο εξωτερικό ως Εθελοντής ΕΕΥ.

Θέματα των προγραμμάτων

Οι δραστηριότητες και οι ειδικότητες των οργανώσεων που συμμετέχουν στην ΕΕΥ ποικίλλουν και τα θέματα των προγραμμάτων ΕΕΥ είναι ακόμη πιο ποικιλόμορφα, για παράδειγμα δραστηριότητες με παιδιά, αναπηρία / άτομα με ειδικές ανάγκες, περιβάλλον, εκπαίδευση μέσω αθλητισμού, ένταξη, ισότητα των φύλων, δημιουργικότητα και πολιτισμός, ανεργία των νέων, συμμετοχή της νεολαίας, δικαιώματα στην ΕΕ, αγροτική ανάπτυξη, διαπολιτισμική / διαγενεακή εκπαίδευση, μέσα ενημέρωσης και επικοινωνία, κ.λπ.

Τι δεν είναι η ΕΕΥ

 • μια δουλειά
 • πρακτική άσκηση
 • τοποθέτηση σε θέση εργασίας
 • ανθρωπιστική αποστολή
 • μαθήματα γλώσσας
 • διακοπές

Τι προσφέρει η ΕΕΥ στον εθελοντή

 • διαμονή και διατροφή κατά τη διάρκεια του προγράμματος
 • τη μεταφορά στον τόπο του προγράμματος, εφόσον αυτό απαιτείται
 • χαρτζιλίκι
 • ασφάλιση υγείας κατά τη διάρκεια του προγράμματος
 • εισιτήρια μετ 'επιστροφής προς και από το προγράμματος (με πιθανή συμβολή του εθελοντή)
 • μαθήματα γλώσσας και άλλη αναγκαία υποστήριξη πριν από το πρόγραμμα και κατά τη διάρκειά του
 • οργανωτική και προσωπική υποστήριξη στον εθελοντή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πρόγραμμα

Ποιος είναι ο ρόλος της Κίνησης Εθελοντών SCI Ελλάς

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, η Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς έχει το ρόλο της οργάνωσης αποστολής, φιλοξενίας και συντονισμού. Δείτε τα έργα που έχουμε συντονίσει εδώ.

Η Service Civil International είναι ένας οργανισμός ο οποίος εμπλέκεται στο διεθνή εθελοντισμό από το 1920 (Δείτε την ιστορία εδώ). Το παράρτημα της SCI στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1983. Στέλνουμε και υποδεχόμαστε εθελοντές ΕΕΥ από το 2001.

Στο πλαίσιο της ΕΕΥ, ενημερώνουμε τους νέους για την ευκαιρία να εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό, μπορούμε να βοηθήσουμε τους ενδιαφερόμενους εθελοντές με την κατανόηση του τι είναι η ΕΕΥ και πώς να κάνουν αίτηση. Πριν οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα απαντάμε σε ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕΥ, πώς είναι να ζεις στο εξωτερικό, για τον εθελοντισμό, πρακτικά ζητήματα, κλπ, και προετοιμάζουμε τους εθελοντές ώστε να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα ΕΕΥ. Κατά τη διάρκεια και μετά το σχέδιο ΕΕΥ στηρίζουμε τους εθελοντές σε πρακτικό και προσωπικό επίπεδο και μετά την επιστροφή τους ενισχύουμε να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία που απέκτησαν στην Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς συμμετέχοντας σε τοπικές δραστηριότητες και υποστηρίζοντας τους εθελοντές ΕΕΥ που φιλοξενούμε.

Για να επιλέξετε την Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς ως οργάνωση αποστολής σας, παρακαλούμε συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο

        © 2018, SCI Hellas - All Rights Reserved.